serial dragoste de tata episodul 97 in romana dragoste de tată ep 97 - our Islam is beautiful
News Update
Loading...

serial dragoste de tata episodul 97 in romana dragoste de tată ep 97

serial dragoste de tata episodul 97 in romana dragoste de tată ep 97


Asigurarea de răspundere pentru practicile de angajare („EPL”) asigură protecția care rezultă din expunerile de răspundere legală create de statutele federale și de stat din numeroase state, cu care se confruntă fiecare afacere, organizație și profesie - mari sau mici. Acestea includ: Actele privind drepturile civile din 1964 și 1991, Actele de discriminare în vârstă în ocuparea forței de muncă („ADEA”) din 1967 și 1985, Legea americanilor cu dizabilități („ADA”) din 1992 și Legea privind concediul familial și medical din 1993.

Companiile mici pot gestiona expunerile mari la EPL

Companiile mai mici, cu resurse limitate pentru a aborda preventiv expunerile la EPL, pot fi în mod ironic un risc financiar mai mare. Asigurarea EPL oferă acoperire pentru apărarea și despăgubirea creanțelor acoperite aduse de foști angajați, actuali și chiar potențiali angajați, care susțin o încălcare a drepturilor lor legale. Asigurătorii care subscriu aceste polițe includ adesea resurse complementare de gestionare a riscurilor pentru a ajuta asiguratii să-și gestioneze mai bine riscurile privind practicile de angajare. Acoperirea de EPL poate fi inclusă în polița unui proprietar de afaceri („BOP”), ca parte a unei companii private sau a unei polițe de tip D&O de tip combinație fără scop lucrativ sau ca poliță de asigurare „de sine stătătoare”. Polițele de tip combinat care includ asigurarea EPL, de obicei, împart limita de poliță cu celelalte subvenții de acoperire, iar sfera de aplicare a asigurării EPL nu poate fi la fel de largă decât ceea ce va fi disponibil în cadrul unei polițe EPL de sine stătătoare.

Câteva practici de angajare Bazele asigurării

• Politicile de EPL sunt subscrise pe baza creanțelor, ceea ce înseamnă că cererea trebuie făcută și raportată în aceeași perioadă efectivă de politică. Este important să se păstreze acoperirea și să se refuze o respingere a unei cereri formulate după expirarea politicii, angajatorii trebuie să raporteze, de asemenea, orice circumstanțe despre care sunt conștienți, care pot da naștere unei cereri înainte de expirarea politicii. Uneori, asigurătorii pot respinge aceste notificări ale circumstanțelor, cu excepția cazului în care conțin nivelul de specificitate cerut de poliță. În legătură cu procesul de solicitare a politicii apare o problemă perplexă. Cunoașterea preexistentă a angajatorului cu privire la circumstanțe în momentul cererii de asigurare EPL poate fi suficientă pentru a anula acoperirea în anumite situații. Asiguratorii trebuie să poată dovedi cunoștințele sau starea de spirit a asiguratului prin dovezi faptice. În cazul în care solicitantul dezvăluie cunoștințele despre circumstanțe ca răspuns la o cerere de politică nouă sau de reînnoire, asigurătorul va exclude în mod automat orice reclamație care rezultă din circumstanțele dezvăluite.

Într-un cadru de reînnoire, asiguratii ar trebui să ia în considerare cu atenție circumstanțele de raportare, care cred că vor conduce în mod rezonabil la creanțe, asigurătorului lor anterior înainte de expirarea perioadei de poliță. Deși riscul de respingere de către asiguratorul dat din cauza insuficienței notificării este o posibilitate, există o certitudine că noul asigurător va exclude acoperirea pentru creanțele legate de circumstanțe ca urmare a cunoștințelor prealabile ale solicitantului.

• Majoritatea polițelor conțin o dispoziție „obligația de a apăra” care impune asigurătorului să atribuie avocat și să controleze apărarea cererii. Costurile de apărare plătite de asigurător erodează de regulă limita de răspundere aplicabilă, spre deosebire de politicile de răspundere generală comercială care conțin acoperire de apărare "în plus" sau "în afara" limitelor poliței.

• Acoperirea poate fi implicată de o procedură administrativă, o cerere scrisă sau un proces care vizează o „faptă ilegală” definită de politică.

• Acoperirea pentru daune punitive, acolo unde este asigurat, este disponibilă în general într-o varietate de formate. Unii asiguratori stabilesc o sublimă separată ca procent din limita totală a poliței. Alți asigurători pot include limite de acoperire a daunelor punitive, fără o sublimă a limitei poliței. În orice caz, premiile pentru daune punitive sunt o consecință potențială semnificativă a litigiilor din cadrul EPL, iar cumpărătorii de asigurări EPL ar trebui să se familiarizeze cu această prevedere.

• Actele intenționate sunt universal excluse. Trebuie menționat că, chiar și în cazurile în care este clar că actele unui angajat au fost intenționate, politicile EPL acoperă de obicei răspunderea viciară a Asiguratului, datorită datoriei sale de a supraveghea actele angajatului care au provocat pierderea. Totuși, „actorul rău” - angajat poate avea o luptă ascendentă care să asigure acoperirea în cadrul politicii EPL, dacă faptele dovedesc că conduita angajatului a fost intenționată.

dragoste de tată serial,
dragoste de tată film turcesc,
dragoste de tată episodul 97,
dragoste de tată final,
dragoste de tată film turcesc antena 97,
dragoste de tată film turcesc tradus in romana,
dragoste de tată film turcesc subtitrat in romana,
dragoste de tată in romana
serial dragoste de tata episodul 97 in romana dragoste de tată ep 97

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
i love you :) .
Done