prodanca si reghe pretul succesului ep 10 Prodanca şi Reghe episodul 10 - our Islam is beautiful
News Update
Loading...

prodanca si reghe pretul succesului ep 10 Prodanca şi Reghe episodul 10

prodanca si reghe pretul succesului ep 10 Prodanca şi Reghe episodul 10

การประกันภัยครอบครัวแบบครบวงจรในประเทศแคนาดาในปัจจุบันเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งล้านดอลลาร์ที่ครอบคลุม บริษัท ประกันภัยภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก บริษัท เหล่านี้ครอบคลุมครอบครัวสำหรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมากมายซึ่งมักทำให้ผู้คนตกอยู่ในความผูกมัดทางการเงินรวมถึงความคุ้มครองที่บังคับเช่นประกันภัยรถยนต์และความคุ้มครองอื่น ๆ เช่นสุขภาพบ้านและประกันชีวิต

ครอบครัวชาวแคนาดามีทางเลือกมากมายเมื่อต้องปกป้องตนเองจากผลกระทบร้ายแรงที่ไม่คาดคิดในชีวิต เมื่อเวลาผ่านไปอุตสาหกรรมประกันภัยในประเทศแคนาดาได้เติบโตพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยของพวกเขาโอบกอดแนวโน้มปัจจุบันและให้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการในขณะที่รักษาต้นทุนภายใต้การควบคุม

การดูแลทางการแพทย์เพื่อคนที่รัก: ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครองทางการแพทย์อยู่ภายใต้การประกันครอบครัวที่เป็นทางเลือกในแคนาดา แม้ว่าชาวแคนาดาจะโชคดีที่ได้รับความคุ้มครองทางการแพทย์ภายใต้แผนสุขภาพระดับจังหวัด แต่ก็ยังมีช่องว่างในโปรแกรมที่สามารถเติมเต็มการประกันสุขภาพส่วนบุคคลเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่นแผนสุขภาพระดับจังหวัดไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านทันตกรรมหรือการดูแลสายตาหรือค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ ชาวแคนาดาจำนวนมากได้รับความคุ้มครองส่วนตัวสำหรับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ถ้าไม่ใช่ยาที่มีคุณสมบัติตามที่ขอความช่วยเหลือ

ระบบประกันสุขภาพของแคนาดามีประวัติอันยาวนาน รัฐซัสแคตเชวันเป็นจังหวัดแรกที่ผ่านกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองในปีพ. ศ. 2489 และในปีพ. ศ. 2504 ทุกจังหวัดได้ดำเนินการตามความเหมาะสม ในปี 1984 พระราชบัญญัติสุขภาพของแคนาดากำหนดมาตรฐานของรัฐบาลกลางโดยที่จังหวัดสามารถรับเงินทุนจากรัฐบาลกลาง จากการสำรวจในปี 2009 ชาวแคนาดากว่า 86% ระบุว่าพวกเขาสนับสนุนระบบการดูแลสุขภาพระดับจังหวัด

การประกันสุขภาพในแคนาดาเผชิญกับความท้าทายหลายประการในช่วงเวลาหนึ่ง อีกไม่นานมีการผลักดันให้แปรรูปสาธารณสุขในบางพื้นที่แม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่เป็นที่นิยม ระบบการดูแลสุขภาพของแคนาดาได้รับการพิจารณาอย่างไม่ลดละและนโยบายเป็นหัวข้อของการหารืออย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันครอบครัวสามารถได้รับความคุ้มครองทางการแพทย์เพิ่มเติมจากผู้ให้บริการประกันเอกชนเพื่อเติมช่องว่างที่เหลือจากแผนระดับจังหวัด

ภาครัฐและเอกชน: ประกันภัยรถยนต์

หนึ่งในพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดของการประกันครอบครัวในแคนาดาคืออุตสาหกรรมประกันภัยรถยนต์ซึ่งเป็นสาขาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เมื่อรถยนต์คันแรกเปิดให้บริการในแคนาดามี บริษัท ขนาดใหญ่จำนวนไม่กี่แห่งที่เสนอการให้ความคุ้มครองส่วนบุคคลแก่แคนาดา หนึ่งใน บริษัท ประกันภัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศคือ Dominion of Canada General Insurance Company ซึ่งเปิดดำเนินการในปี 1887 และยังคงมีนโยบายอัตโนมัติและการครอบคลุมประเภทอื่น ๆ ในปัจจุบัน

เมื่อความต้องการประกันภัยรถยนต์เพิ่มขึ้นสิ่งต่าง ๆ ก็เปลี่ยนไปทั่วประเทศ บางจังหวัดคิดค้นระบบการรายงานข่าวสาธารณะของตนเองเช่น Autopac ของมานิโตบาในขณะที่คนอื่นเลือกระบบประกันสาธารณะแบบเดียวกับที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา ด้วยรถยนต์บนท้องถนนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในที่สุดจังหวัดต่างๆก็ผ่านกฎหมายที่กำหนดให้ผู้ขับขี่ทุกคนมีนโยบายประกันความรับผิด เมื่อจำเป็นต้องทำประกันภัยการแข่งขันสำหรับเงินประกันของแคนาดาจะรุนแรงขึ้น

ทันเวลาจังหวัดที่มีระบบสาธารณะก็ต้องปรับปรุงกฎหมายเพื่อปกป้องผู้บริโภคจากการจ่ายเงินประกันมากเกินไป ขณะนี้หลายจังหวัดได้ดำเนินการตามอัตราสูงสุดที่ผู้ให้บริการประกันภัยต้องปฏิบัติตามและมีการควบคุมว่าจะเพิ่มอัตราได้อย่างไรและเมื่อใดโดยหวังว่าจะลดจำนวนผู้ขับขี่โดยไม่ต้องทำประกันเพราะพวกเขาไม่สามารถจ่ายได้

หลังคาเหนือหัวของคุณ: ประกันบ้าน

การประกันภัยเจ้าของบ้านยังเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญเมื่อพูดถึงการประกันภัยครอบครัวแบบครบวงจรในแคนาดา ในเวลาความต้องการความคุ้มครองเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายของบ้านเพิ่มขึ้นและครอบครัวไม่สามารถกู้คืนจากไฟไหม้และความเสียหายอื่น ๆ ในเวลาเดียวกัน บริษัท จำนองจำเป็นต้องได้รับความคุ้มครองจากการสูญเสียทางการเงินเมื่อบ้านถูกทำลาย ประกันเจ้าของบ้านถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องทั้งสองฝ่าย ในแคนาดาการประกันภัยประเภทนี้ขายโดย บริษัท มหาชนในทุกจังหวัดซึ่งต่างจากการประกันภัยรถยนต์ที่เป็นแบบสาธารณะในบางจังหวัดเท่านั้น

เริ่มต้นในปี 1839 บริษัท ประกันอัคคีภัยกอร์ Mutual เป็น บริษัท ประกันภัยและประกันความเสียหายที่เก่าแก่ที่สุดในแคนาดา ตั้งแต่นั้นมา บริษัท จำนวนมากได้เปิดประตูของพวกเขาให้ความคุ้มครองชาวแคนาดาเพื่อปกป้องบ้านและทรัพย์สินของพวกเขาจากความเสี่ยงมากมายรวมถึงไฟไหม้และการโจรกรรม

การปกป้องสิ่งที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง: ประกันชีวิต

เมื่อคุณคิดเกี่ยวกับการประกันครอบครัวในแคนาดาหนึ่งในสิ่งแรกที่อาจปรากฏในใจของคุณคือการประกันชีวิตส่วนใหญ่เนื่องจากการเชื่อมต่อของมนุษย์โดยตรง ประกันชีวิตปกป้องครอบครัวจากภัยพิบัติทางการเงินเมื่อคนหาเลี้ยงครอบครัวหลักในบ้านผ่านไปโดยไม่คาดคิด มันให้ความช่วยเหลือทางการเงินทันทีแก่ครอบครัวที่ประสบกับความไม่มั่นคงและให้เวลาพวกเขาในการกู้คืนโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเงิน

Share with your friends

Notification
i love you :) .
Done