hазови ме по име 169 hазови ме по име cезон 2 Епизод 169 - our Islam is beautiful
News Update
Loading...

hазови ме по име 169 hазови ме по име cезон 2 Епизод 169

hазови ме по име 169 hазови ме по име cезон 2 Епизод 169


Защо застраховка? Представяне:
Човешкият живот е пълен с риск и несигурност, които могат да включват различни непредвидени събития като физически наранявания, заплаха за живота, финансови загуби и т.н. Застраховката ви дава увереността да се справите с тези неочаквани ситуации и да понесете тези спешни загуби и разходи срещу набор от плащания наречени застрахователни премии. Прочетете внимателно, за да научите повече за различните видове застраховки и някои от предимствата, свързани с тях.

Видове застраховка:
Застраховането може, най-просто казано, да бъде определено като прехвърляне на риска (титуляра на полица) или загуба на застрахователя (застрахователните компании) в замяна на вашата премия. Застраховката е разпростряла крилата си в почти всички области на човешкия живот, за да покрие всички претърпени вреди и загуби. Примери по-долу:

Застраховка живот: За защита от загуба на живот.
Здравно осигуряване: За покриване на медицинските разходи и спешни случаи, възникнали поради заболяване или нараняване.
Домашна застраховка: За да защитите къщата си от щетите, причинени от непредвидени събития, напр. кражба или пожар.
Пътна застраховка: За покриване на вида на риска, който може да възникне по време на пътуване.
Защита на доходите: Полезно за изплащане на заеми в случай на безработица, инвалидност и т.н.
Някои от основните видове застраховки, които ви компенсират в моменти на непредвидени събития, са разгледани по-долу.

Животозастраховането:
Животната застраховка гарантира, че при ваше отсъствие членовете на семейството ви са поне финансово обезпечени съгласно условията на вашата застрахователна полица, въпреки личната загуба, свързана със смъртта ви. Те могат да посрещнат финансовите разходи на кризата, ако сте били основният доход на семейството. Съгласно условията на полицата за животозастраховане, притежателят на полица трябва да плати набор от плащания, известни като премия, и от своя страна застрахователят ще компенсира получателя на полицата в случай на злополука или смърт на застрахования. Животната застраховка се предлага в различни видове, напр. Защита от ипотека, Ниво срок, конвертируем срок, Целият живот, Раздел 60 Покритие на живота и покритие за сериозни заболявания

В днешно време животозастраховането е от съществено значение за всички да осигурят финансова помощ и спокойствие в най-трудните си времена.

Здравна осигуровка:
Здравната застраховка ще ви помогне да получите избраното ниво на медицинска помощ и ще покрие вас и вашето семейство срещу проблеми, свързани със здравето, операции, медицински разходи и т.н.

Трябва да имате предвид следните точки, преди да изберете здравната си застраховка.

Трябва да търсите общо здравно покритие, дадено от полицата, а не общата стойност на застраховката.

Трябва да сте запознати с условията и условията на полицата, за да знаете за Условията, болестите, неразположенията, събитията и частите на тялото, които са обхванати в политиката и условията, болестите, неразположенията, медицинските състояния и събитията, които са изключени от политика и т.н.

Трябва също така внимателно да сравните покритието, приспаданията, премията и обезщетението срещу платеното вземане за изплащане на по-ниска премия и да се възползвате от възможно най-широко покритие.

Трябва да решите какъв тип покритие се нуждаете въз основа на личните си обстоятелства.

Ако инвестирате рано в здравно осигуряване, това може да намали финансовата ви тежест при неизбежните ситуации и медицински спешни ситуации на бъдещето.
Домашна застраховка:
Домашната застраховка ще ви помогне да защитите дома и личните си вещи от кражба, случайни повреди и щети, причинени от природните бедствия. Основната полица за застраховане на дома може да покрива щети от мълния, пожар, дим, кражба, сняг, буря, вулкан и др. Някои полици покриват загуби, причинени от неизправност на отоплителната система, наводнения поради течаща водопровод, замръзване на водопровод и фактори срещу загубата на вещи и имущество и др. Винаги трябва да се гарантира, че застрахователната полица покрива събитията, които смятате, че трябва да бъдат покрити до нужната стойност. Важно е да се запознаете с условията на вашата полица за застраховане на дома и да гарантирате, че сте адекватно покрити за събитията, които смятате, че имате нужда.

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
i love you :) .
Done